01 Centrale apparatuur
02 Apollo geadresseerd
03 Conventioneel
04 Hochiki geadresseerd
05 Speciale detectie
06 Melder test en toebehoren
07 Accu's
08 Brandmeldkabel
09 Kleefmagneten
10 Huisrookmelders
98 Reserve onderdelen NSC